Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een methode, een visie, een overtuiging die erop gericht is een kind te helpen met het oplossen van zijn of haar probleem, vanuit het kind. Bij Integratieve therapie staat niet de klacht centraal maar de autonomie van kinderen. Als therapeut stel ik me dan de volgende vragen:

  • Welke kwaliteiten heeft hij of zij al in huis? Wat heeft het hij of zij nodig om weer in een bij hem of haar passend ontwikkelingsperspectief aan te sluiten? Welke vaardigheden heeft hij of zij hierbij nodig?
  • Welke oplossingsmogelijkheden heeft hij of zij zich al eigen gemaakt? Welke kan hij of zij nog ontwikkelen? Hoe kunnen ouders, andere opvoeders, hierin ondersteunen? Wat is mogelijk, haalbaar in deze situatie?
  • Waarom integratief? Omdat alle facetten van het kind zelf en zijn omgeving meedoen bij het ontstaan van een probleem, worden ook al deze facetten geïntegreerd in de therapie.
  • Wat is het verschil met andere therapie? Voor ouders is het soms moeilijk om de klacht die ze bij het kind bemerken om te zetten in een gerichte hulpvraag, hierbij spelen ze met de gedachte, moet mijn kind onderzocht worden, en waarop? Heeft mijn kind een stoornis? Doen wij iets verkeerd? Voordat de ouder de stap neemt om hulp te zoeken is er vaak al heel wat aan vooraf gegaan. Een integratieve kindertherapeut is zo breed opgeleid dat deze verschillende soorten therapieën kan overzien en zo een behandelingsplan op maat kan maken en indien nodig heel gericht kan doorverwijzen naar een specialist.
  • Wat is het voordeel? Welke hulpverlener hoort bij welke klacht? En als je als ouder nu niet precies weet wat de klacht is. Zou het niet prettig zijn voor het kind als deze terecht kan bij een therapeut die direct aan de gang gaat? En waarbij het kind centraal staat? En niet de klacht? En om vanuit de mogelijkheden die het kind heeft een behandelingsplan op maat te maken?