Werkwijze

De therapie start met een oudergesprek waarin de therapeut een beeld kan vormen over de interacties in het gezin en omgeving.

Daarna start de individuele therapie met het kind. Na iedere vijf behandelingen vindt er wederom een oudergesprek plaats waarin de voortgang besproken wordt. Hiervoor worden aparte afspraken gemaakt.

Integratieve kindertherapie is meestal een kortdurende therapie van 10 – 25 sessies. Alle gesprekken/sessies duren een uur, mits is anders afgesproken. Het is een methode die er voornamelijk op gericht is om erachter te komen wat nou precies het probleem is wat het kind ervaart en hoe hij/zij zich erbij voelt. Belangrijk is dat een kind zich veilig genoeg voelt bij mij, om aan zijn of haar probleem te kunnen werken. De therapie gebeurt op en manier die bij het kind aansluiting heeft. Het kind kiest waar hij/zij mee wil gaan werken, dit kan van alles zijn zoals kleien, tekenen, rollenspelen, praten, verhalen/metaforen, voetballen etc.

Tijdens het werken zet ik interventies in en deze zijn afhankelijk van het proces waar het kind zich op dat moment in bevindt.

Er zijn ook kinderen die niet precies kunnen vertellen wat er aan de hand is of waar ze echt last van hebben, maar kinderen communiceren met hun spel, hierin laten ze zien wat hun bezig houdt, dit kan op bewust of onbewust niveau zijn. In mijn praktijkruimte krijgen ze hiervoor alle gelegenheid.