Voor kinderen vanaf 12 jaar

Wanneer een kind de leeftijd van 12 jaar bereikt, soms zelfs iets eerder, komen kinderen in een echt hele andere fase van hun leven terecht. Het voortgezet onderwijs is hier een voorbeeld van.

Pubers...?

Wanneer er flink gepubert wordt dan zijn ook ouders vaak van slag. Wat nu? Er zijn verschillende boeken geschreven over pubers en hun ontwikkeling. Soms is dit niet genoeg en maken ouders zich zorgen. Maar ook kinderen van deze leeftijd kunnen lichamelijke en sociale klachten hebben waarmee ze geholpen willen worden.

Hoe kijken pubers naar de wereld? Of misschien beter gezegd..hoe kijkt hun brein naar de wereld? Is en was het leven een paradijs? Dan zijn pubers hier vaak naar op zoek en is het een enorme tegenslag wanneer dit niet zo blijkt…ze ‘moeten’ ineens gaan plannen, wat eerder met hulp van leerkrachten en ouders werd ondersteunt, de veiligheid van de basisschool is veranderd in een enorme grote school waar vaak een heel ander cultuur heerst….en alle culturen komen bij elkaar..Heel heftig allemaal. En ook al weten ouders dit…… toch vraagt dit vaak ook van ouders hele andere opvoedvaardigheden. Ook wanneer het allemaal niet zo gemakkelijk ging op de basisschool of er spelen andere ervaringen mee zoals pesten , echtscheiding, ziekte etc. kunt u bij mij terecht voor hulp.

Jullie kinderen / jeugdigen in onze maatschappij hebben het niet gemakkelijk, er worden vaak verwachtingen neergezet waar kinderen en jeugdigen faalangstig van kunnen worden en even niet meer het vertouwen hebben om er mee om te kunnen gaan, krijgen misschien wel lichamelijke klachten hierdoor, kunnen zelfs opgebrand raken. De ‘druk’ van de buitenwereld kan zo groot worden dat je kind zich terug trekt of drank gaat consumeren om maar even de ‘druk’ niet te hoeven voelen..of drugs…

Een goede rede voor ouders om zich zorgen te maken toch?

Vanaf 12 jaar heb ik zowel toestemming van de ouders én het kind nodig om de behandeling te kunnen starten. Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat alleen de toestemming van het kind voldoende is om de therapie te kunnen starten, behalve wanneer het gaat om een wilsonbekwaam kind en ouders of derden gezag voeren en er sprake is van onder curatelenstelling. Ouders betalen wel de kosten voor de behandeling.